top of page
  • AKSA MAGNET

İndüklenen Roll Manyetik Separatör VS Roll Manyetik Separatör

Yüksek yoğunluklu manyetik separatörler, metalik olmayan kuru minerallerden ferro ve para manyetik parçacık kontaminasyonunu engeller. Bununla birlikte, separasyon sisteminin tasarımı, nihai ürün saflığını ve ürün kayıplarını belirler. Kuru yüksek yoğunluklu manyetik ayırıcının en yaygın iki tasarımı İndüklenen Manyetik Roll Separatör (IMRS) ve Nadir Toprak (RE) Roll'üdür. Bu manyetik separatörler, maden işleme endüstrisinde silika kumu, feldspat gibi metalik olmayan mineralleri saflaştırmak için ve seramik sektöründe hammaddeleri temizlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.İndüklenen Roll Manyetik Separatör AKSA MAGNET, optimum sisteminin seçilmesi için genellikle kontrollü laboratuvar testleri sonucunda belirler. Temsili numuneler, IMR ve RE Rulosunun laboratuar ölçekli versiyonlarında test edilir ve kapasiteleri ve separasyon performansı onaylanır.

İndüklenen Manyetik Roll Separatör (IMRS), küçük paramanyetik parçacıkları -2 mm ila 45 mikron arasında değişen bir parçacık boyutuna sahip malzemelerden ayırmak için elektromanyetik olarak oluşturulmuş yüksek yoğunluklu manyetik alanlar kullanır. IMRS’nin rollünde üretilen en yüksek manyetik alan 2,2 Tesla'dır (22,000 Gauss). Proses esnasında, kontrollü bir malzeme hızı, bir besleme ünitesi veya titreşimli besleyiciden indüklenmiş manyetik rolle beslenir. Zayıf manyetik malzeme roll tarafından çekilerek yüzeyde tutulur. Manyetik olmayan malzemenin yörüngesi ise engellenmez ve manyetik malzemeden uzağa boşalır. Yakalanan manyetik malzeme, genellikle bir fırça yardımıyla, daha düşük manyetik yoğunluğa sahip bir noktada rollden ayrılır. Temiz bir seprasyon sağlamak için iki ürün akışı arasına bir ayırma plakası yerleştirilmiştir. IMRS, genellikle ikinci bir ayırıcı plakanın ekipmana eklenmesiyle "middling" (manyetik olmayanlarla karıştırılmış çok zayıf manyetik özellik gösteren malzeme) üretecek şekilde kurulur. Gelişmiş separasyon verimliliği ve proses performansı için aynı ünite üzerinde çift rollden oluşan sistemler de tasarlamak mümkündür. IMRS'nin esnek çalışma perfomansı birçok maden işleme mühendisi arasında tercih sebebidir. Manyetik alan kuvveti, ayarlanabilir elektromanyetik bobin nedeniyle değişkendir ve roll hızı ayarlanabilir. Ek olarak, indüklenen roll ile manyetik kutuplar arasındaki boşluk farklı besleme boyutu aralıklarını barındıracak şekilde ayarlanabilir.

Bunun dışında IMRS'nin önemli bir avantajlarından biri; separasyon verimliliğinden ödün vermeden sıcak mineralleri (80-100 C'ye kadar) işleme yeteneğidir. Bu, permanent mıknatıslar kullanan Nadir Toprak Rulo Separatörlerden farklıdır. Ayrıca indüklenmiş roll yüzeyinde çok az statik yük oluştuğu için hafif partiküllerin oluşturduğu tozuma ve topaklanma minimuma indirilmiş olur. Bu sayede proses yüzünden karşılaşan mineral kayıplarının önüne geçilmiş olur.

Metre genişliğindeki bir birim için tipik kapasiteler mineral tipine, yoğunluğa ve partikül boyutu dağılımına göre değişir ve ideal olarak laboratuar test denemeleri ile belirlenir. Metre genişliği başına tipik kapasiteler şunlardır.

Konsantre İlmenit: 4 t/s

Konsantre Kromit: 5 t/s

Silica : 5 t/sRoll Manyetik Separatör (Rare Earth)Roll Manyetik Separatör, kısa bir konveyör banda yerleştirilmiş yüksek yoğunluklu permanent NdFeB mıknatıslardan oluşan manyetik rolle sahiptir. Üniteye yerleştirilmiş mıknatıslar rollün tüm genişliği boyunca yoğun manyetik kuvvetler üretmek için hizalanır. Sistem, parçacık boyutu aralığı 15 mm ile 75 mikron arasında olan malzemeleri işlemek için uygundur, ancak optimum separasyon performansı malzemenin tane boyutu ile ilişkilidir ve dar bir skalaya sahip malzemeden elde edilir.

Proses sırasında, ince ve eşit bir şekilde yayılmış bir malzeme tabakası, bir titreşimli besleyiciden kısa merkezli ince konveyör bandına beslenir. Manyetik duyarlılığa sahip materyal rollün yaratmış olduğu yüksek manyetik alan tarafında tutulurken, manyetik olmayan malzeme kendi yörüngesinde devam eder ve sistemden ayrılır.

Roll Manyetik Separatörlerin manyetik gücü, farklı bant kalınlıkları kullanılarak ayarlanabilir. Malzeme yörüngeleri, konveyör hızı değiştirilerek ve ayırıcı olukları ayarlanarak belirlenir. Manyetik rolldeki manyetik dizilim farklı parçacık boyutu aralıkların işleyebilecek ve malzeme özelliklerine göre tasarlanır. Roll Manyetik Separatörler 75 mm, 150 mm ve 200 mm rulo çaplarına ve 1,5 m'ye kadar genişliğe sahiptir. Birden fazla konfigürasyonu, gelişmiş separasyon perfomansı sağlar.

Tipik Uygulamalar, silika kumları, feldspat ve diğer endüstriyel minerallerden demir kontaminasyonunu giderilmesini içerir. Granül cüruf işleme, konstanre ilmenit, kum prosesleri ve kırılmış cam gibi geri dönüşüm uygulamalarında kullanılır. Tipik kapasiteler ölçülere bağlı olarak 2 ila 5tph arasında değişir. Hem İndüklenen Roll Manyetik Separatör hem de Rare Earth Roll Manyetik Separatör, ferro ve para manyetik mineralleri ayırmak için yüksek yoğunluklu manyetik alanlar üretir. Elektromanyetik IMR, daha fazla manyetik alan esnekliği sunar ve yüksek sıcaklıktaki malzemeleri işleyebilir. Roll Manyetik Separtörler ise permanent manyetik rolle sahiptir ve bu nedenle düşük bir güç tüketir. Tasarım aynı zamanda daha kompakttır ve bir işleme tesisinde kullanılan alan miktarını azaltır. Tüm endüstrilerde manyetik separasyon sistemini optimize ederken, minerallerin veya malzemenin manyetik özelliklerini anlamak çok önemlidir. Çok çeşitli manyetik separasyon tasarımları, etkin bir ayırma oluşturmak için farklı güçler ve manyetik alan türleri kullanır. Tek bir mineral işleme sürecinde çeşitli manyetik ayırıcı tasarımları bulunabilir.


Nihayetinde, separasyon performansı, belirli bir uygulama için hangi manyetik ayırıcının seçileceğini belirleyecektir.


Son Yazılar

Hepsini Gör

AKSA FLUID BED SEPARATOR

AKSA FLUID-BED SEPARATÖR, malzemeyi sınıflandırmak ve ayırmak için temel fizik prensiplerinden yararlanarak akışkan yatak, ultrasonikasyon ve elektromanyetizma teknolojisini kullanır. Günümüzde minera

Comments


bottom of page