top of page

ÜRÜN TANIMI
Tozların karakteristiklerinin belirlenmesinde temel faktör, taneciklerin boyutlarına göre ayrıştırılmasıdır. Eğer toz parçacıklarının ayrıştırılması ve değerlendirilmesi mümkünse, toz yüksek değerde ve kararlılıktadır. Bu
yüzden ayrıştırma süreci toz işleme endüstrisi için önemlibir süreçtir. Air Separatör, geleneksek elekler ile ayrıştırılamayan mikron boyutundaki kuru tozların ayrıştırılmasında kullanılır. Böylece yüksek verimlilik sağlanmaktadır.
• Tozların geri dönüşüm oranı %60 - % 90
• Montaj kolaylığı sağlar.

 

KULLANIM ALANLARI
Çimento, Kuvars, Feldspat, Talk, Kalsit, Alçı, Kireç Taşı, Dolomit ve endüstriyel hammaddelerinin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır.


• Değişik türdeki öğütücülerle kombine çalışabilir.
• Rotor hızı ayarlanabilir.
• Ürün boyutu ayarlanabilir.
• Yüksek ürün kapasitesi sağlanır.
• Ürün kaçağı minimumdur.
• Hava debisi ve fan hızı ayarlanabilir.
• Aşındırıcı malzemeler için aşınmaya karşı özel tasarlanmıştır.
• Bakımı kolaydır.

Air Separatör

    Ürün Sayfası: Stores_Product_Widget
    bottom of page