top of page

Air Separatör

 • ÜRÜN TANIMI
  Tozların karakteristiklerinin belirlenmesinde temel faktör, taneciklerin boyutlarına göre ayrıştırılmasıdır. Eğer toz parçacıklarının ayrıştırılması ve değerlendirilmesi mümkünse, toz yüksek değerde ve kararlılıktadır. Bu
  yüzden ayrıştırma süreci toz işleme endüstrisi için önemlibir süreçtir. Air Separatör, geleneksek elekler ile ayrıştırılamayan mikron boyutundaki kuru tozların ayrıştırılmasında kullanılır. Böylece yüksek verimlilik sağlanmaktadır.
  • Tozların geri dönüşüm oranı %60 - % 90
  • Montaj kolaylığı sağlar.

 • KULLANIM ALANLARI
  Çimento, Kuvars, Feldspat, Talk, Kalsit, Alçı, Kireç Taşı, Dolomit ve endüstriyel hammaddelerinin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır.

 • • Değişik türdeki öğütücülerle kombine çalışabilir.
  • Rotor hızı ayarlanabilir.
  • Ürün boyutu ayarlanabilir.
  • Yüksek ürün kapasitesi sağlanır.
  • Ürün kaçağı minimumdur.
  • Hava debisi ve fan hızı ayarlanabilir.
  • Aşındırıcı malzemeler için aşınmaya karşı özel tasarlanmıştır.
  • Bakımı kolaydır.

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page