top of page

Endüstriyel Analiz Hizmetleri

AKSA MAGNET, fabrikasında bulunan pilot ölçekli kırma, eleme, öğütme ve manyetik separasyon
tesisiyle tüm endüstrileredeki iş ortaklarının malzemelerini endüstriyel ölçekte işleyebilmektedir.
Özellikle endüstriyel hammadelerin ve minerallerin endüstriyel ölçekte test edilebilmesi seramik,
demir, mineral vb. sektörlerde önem taşımaktadır. Hem akım şemasının, hem de proses
parametrelerini tespit edilmesini kolaylaştırarak yüksek tonajlardaki proses malzemelerinin çıktılarını
doğru olarak analiz edilmesini sağlar.

bottom of page