top of page
< Back

Otomatik Temizlemeli Bant Üstü Manyetik Tutucu

ÜRÜN TANIMI


Otomatik Temizlemeli Bant Üstü Manyetik Tutucu, ürün taşınırken geçen demir parçaları ayırmak için kullanılan bir separatör çeşididir. Bu parçalar, taşıyıcı üzerine yerleştirilir ve yakalanan demir parçaları makine-nin otomatik sistemi sayesinde dışarı atılır. Taşınan mal, manyetik tutucuya temas etmez ve bu nedenle nemli, ya-pışkan ve 150°C’ye kadar ısıtılmış malzemelerin tutucu ile ayrılmasına izin verilebilir.


Otomatik Temizlemeli Bant Üstü Manyetik Tutucu, çalışma konumuna göre (banda dik veya banda paralel) uygun ölçülerde tasarlanmış olması gerekir. AKSA MAGNET kullanıcı firmadan gerekli ön bilgiyi alarak tasarımını buna göre yapmaktadır.


Tutucunun genişliği ve uzunluğu, mıknatıs ve taşıyıcı bant arasındaki gerekli çalışma mesafesine bağlıdır. Burada ürünün taşınma hızı önemli bir kriterdir


ÇALIŞMA PRENSİBİ


Konveyör bant üzerine asılan manyetik tutucu, içerisindeki mıknatıs sayesinde oluşturdukları çekim gücü ile konveyörden geçen demir ve ferromanyetik malzeme-leri sürekli dönen banda doğru çekerek otomatik temiz-lemeli bant üstü manyetik tutucuya tutunmasını sağlar. Böylece istenmeyen maddelerin konveyörden ayrılarak konveyör dışına alınmasını sağlar ve otomatik temizleme yapar. 


•    Cevher akışındaki ferromanyetik malzemeleri ayırma ve yakalama işlemlerini yapmaya yarar.

•    Yüksek kapasiteli hurda-metal ayırma ihtiyacı olan sis-temler için kendinden temizlemeli makineler tasarlanır ve böylece ürün saflığı sağlanır.

•    Kendinden temizlemeli olduğundan işgücü verimliliği sağlar ve prosesi hızlandırır.

• Kolayca konveyörün üstüne monte edilebilir

• Birçok yerde güvenle kullanılabilir.

• Üretim bandındaki cihazların sistem kaçağından kay-naklanan ferromanyetik malzemelerden zarar görmesini engeller.

bottom of page