top of page

Bantlı Tambur Separatör

ÜRÜN TANIMI

Kuru temizleyici (ayıklayıcı) olarak da bilinen Bantlı Manyetik Tambur Separatör, 300 mm ye kadar olan iri boyuttaki ferro-manyetik maddelerde konsantre, yarı konsantre ve gang mineral eldesinde kullanılır.

Cevherin temizlenmesinde boyut dağılımı geniş bir aralıkta dağılmaktadır. Bu sebeple cevhere gerekli muameleyi yapmak için separatörler farklı magnet konfiigürasyonları ve kutup noktalarına sahiptir.


Bu separatörlerin dizaynında hedeflenen; malzemeyi manyetik alana mümkün olduğu kadar iyi dağıtmaktır. 


Kauçuk bant besleme noktasında dökülme anında oluşan kuvvete karşı direnç oluşturması için avare kasnaklarla desteklenmiştir. Manyetik tambur altında bulunan bıçak aşınmaya karşı kauçuk kaplıdır ve kolayca değişebilir.

 

Motor kısmı arka tambura montelidir. Redüktör, kayışlar, kasnaklar ve motordan oluşmaktadır. Gerekirse bant hızı 0.5 ile 2,5 m/sn’ ye kadar değiştirilebilir.

 

PERFORMANS ve KAPASİTE

Separatörlerin kapasiteleri ve performansları malzemeye ve bazı kriterlere göre değişir. Bu kriterler; mineralojik bileşim, parça boyutu dağılımı, nem oranı, ser-bestleşme boyutu, malzemenin manyetik özellikleri, manyetiklerin non-manyetiklere oranı gibi kriterlerdir. Ekipmanı seçerken aşağıdaki dizayn kriteri belirlenmelidir.

Teknik Döküman / Çizimler
Bantlı Tambur Manyetik Separatör
bottom of page