top of page

Aksa Fluid Bed Separatör

TANIM


AKSA FLUID-BED SEPARATÖR, malzemeyi sınıflandırmak ve ayırmak için temel fizik prensiplerinden yararlanarak akışkan yatak, ultrasonikasyon ve elektromanyetizma teknolojilerini kullanır.


Günümüzde mineral fiyatlarının artmasıyla beraber manyetik ekipman fiyatlarının yükselmesi birçok sektörde manyetik/nonmanyetik zenginleştirme ve sınıflandırma yapabilen haberleşme ekipmanı yatırımı yapmaya başlamıştır. Yüksek teknolojiyle beraber gelişen bu çeşit separatorler birçok endüstride tercih sebebi olmuştur.

 

Gelişmiş kontrol yazılımıyla beraber kullanılan AKSA FLUID-BED, materyallerdeki yoğunluk farkları ve manyetik gerçekleşkenlik özellikleri sayesinde etkin bir ön zenginleştirme imkanı sunmaktadır.


ÇALIŞMA PRENSİBİ


AKSA FLUID-BED SEPARATÖR (AFB), materyalin üç farklı ürüne separasyonunu sağlayan yeni bir teknolojidir. Ultrasonikasyon, elektromanyetizma ve gravitasyonun temel prensipleriyle birlikte akışkan yatak teknolojisinin benzersiz bir kombinasyonuna sahip bir hidrolik sınıflandırıcıdır.


AFB’nin şematik diyagramı Şekil 1'de gösterilmektedir. Sisteme beslenecek malzeme farklı bir tanktan sistemin içinde süspanse edilmektedir. Su ile birlikte malzeme AFB’nin üst gövdesinde bulunan siklon vasıtasıyla sistemin aşağısına doğru belirlenmiş ivmeyle akar ve sistemin altına kadar inen malzeme yukarı doğru bir su basıncıyla karşılaşır.


Yukarı doğru verilen suyun hızı, daha hafif partiküllerin akışkan hale gelmesini sağlayacak şekildedir ve ağır partiküller aşağı doğru çökerken hafif partiküller yukarı doğru taşınır. Sistem aynı zamanda ultrasonikasyon ile hafif malzemenin aşağıya kaçması ve topaklanmasını önler. Manyetik geçirgenliği yüksek olan malzeme ise manyetik alan şiddeti ayarlanabilir elektromanyetik kuvvetle tekrar aşağıya doğru çekilir.

Proses, içerisinden etkin bir separasyonun ve sınıflandırmanın sağlanması için optimum parametreler bulmak ve ağır parçacıkları makinenin altından çıkarmak için su akış basıncı ayarlanır. Hafif parçacıklar yukarı çıkarak ilk bölmeden taşar ve başka bir bölmeye akar. Bu bölmede de yine bir yukarı su akışıyla karşılaştığı için aynı işlem tekrarlanır. Ağır parçacıklar (daha ince) ikinci bölmenin dibindeki valflerden akarken, hafif malzeme üçüncü bölmeye taşınır. İkinci bölmedeki su basıncı, birinci separasyon bölümündekinden daha düşüktür. Bu sayede en hafif malzeme akışkan özellik kazanır. İkinci bölmede malzemenin dibe çökme hızı su basıncından daha büyük olduğu için orta kısım çökmeye devam eder. En hafif malzeme taşarak üçüncü bölmede toplanır. Son olarak malzemenin makinenin altından dışarı akmasına izin vermek için periyodik olarak açılan bir valf sistemi devreye girer. AFB, demir cevheri, kömür, endüstriyel mineraller, kromit ve cüruf işleme endüstrisinde sınıflandırma ve parçacıkların yoğunluk farklılıklarına göre ayırmak için kullanılabilir. Bu ünite, 100 t/s ile 800 t/s kadar kapasiteye sahiptir.

AVANTAJLARI:

  • Yatırım maliyetini düşürür.

  • Gravitasyon, manyetik geçirgenlik ve ultrasonikasyon tekniklerinin kullanılarak üç farklı sınıflandırma.

  • Birçok prosesi tek bir ekipmanda toplayarak akım şemasını basitleştirir.

  • Dokuz metre çapına kadar prosese göre ekipman özelleştirilebilir.

  • Bakım maliyeti düşüktür.

  • Düşük enerji tüketimi.

KULLANIM ALANLARI: Maden ve Mineral İşleme Tesisleri Geri Dönüşüm Tesisleri Agrega, Cüruf ve Tufal İşleme Tesisleri Kömür İşleme Tesisleri

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page