top of page

Elektrostatik Separatör

Elektrostatik separatörler, mineral ve geri dönüşüm uygulamaları için mevcut tek mekanik ayırma yöntemini sağlar.

 

Bu ekipman, verimli bir şekilde ayrılma işlemi gerçekleştirmek için bir besleme malzemesindeki çeşitli malzemeler arasındaki elektriksel iletkenlik farkından yararlanır. Beslenen malzemenin iletkenlik, nem içeriği, parçacık boyutu gibi özellikleri maksimum verimlilik elde etmek için önemlidir.

 

Genellikle partikül boyutu aralığı dar olduğu durumlarda (örneğin -2 mm granüle kablo hurdası gibi), Elektrostatik Separatör tek teknolojiyle ayrılma işlemini gerçekleştirebilir. Bu teknoloji aynı zamanda mineral işleme uygulamalarında köpük flotasyonu gibi çevre dostu olmayan ayrılma işlemlerinin yerini almaktadır (örneğin zirkonun silika kumundan ayrılması).

 

Elektrostatik ayrılma teknolojisi, topraklanmış bir role üzerinde yalıtkanlar (plastikler) ve iletkenler (bakır ve alüminyum) arasındaki iletkenlik farkını kullanarak ayrılma elde etmektedir. Tek veya çift kademe bir sistem olarak sunulabilir ve farklı kapasiteleri işlemek için 500, 1000 ve 1500 mm besleme genişlikleri gibi üç boyut seçeneği bulunmaktadır.

Elektrostatik ayırıcılar, mineralleri işleyen, plastik üreten ve ikincil metalleri geri dönüştüren tesislerde bulunmaktadır.

 

Tipik uygulamalar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Tel geri dönüşümü: Plastikleri (yalıtkanlar) iletkenlerden (bakır ve alüminyum) ayırma.

  • Ayrı iletkenler (bakır ve alüminyum).

  • İkincil metal geri dönüşümü.

  • Mineral işleme (örneğin, plaj kumlarının yüksek yoğunluklu manyetik ayırıcılarla birlikte ayrılması).

  • Plastik geri dönüşümü (örneğin, alüminyumun plastikten ayrılması için parçalanmış pencere çerçeveleri).

AEEE (Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar) gibi diğer uygulamalar da bulunabilir.

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page