top of page

Bantlı Besleyici

Bantlı Besleyici kırma eleme, mineral zenginleştirme ve safsızlaştırma proseslerinde ekipmanların
sürekli beslenmesini sağlamak amacıyla üretilir. Bantlı besleyiciler; elekler, kırıcılar, separatörler ve
konveyörler için istenen, sürekli besleme hızını sağlamak üzere ince veya yaş malzemeleri
bunkerlerin veya stok yığınlarının altına çekmek için uygulanabilir. Maden, mineral, gıda, endüstriyel
hammade proseslerinde sıklıkla kullanılır. Bant ölçüler ve teknik özellikleri prosese göre
ayarlanabilmektidir.

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page