top of page

DİK MİLL KIRICI

ÜRÜN TANIMI
Orta irilikteki sert-aşındırıcı ocak ve dere malzemesini kırarak kum ve mıcır elde etmek ve konik
kırıcıdan çıkan yassı malzemeyi kübikleştirerek ıslah etmek için kullanılan tersiyer kırıcılardır.


ÇALIŞMA PRENSİBİ
Malzeme makinenin besleme haznesinden hızlıca dönen rotora doğru düşer ve malzeme yüksek hızlı
merkezkaç kuvvetiyle dönen rotorun etrafında kırılır. Birbirleriyle çarpışmalarından sonra, malzeme
rotor ve kabin arasında kırılarak alt kısımdan boşalır. Aynı işlem defalarca yapılabilir ve elek tertibatı
nihai ürünün tanecik büyüklüğünü belirler.


1. Sade yapı, düşük maliyet
2. Yüksek verim ve düşük tüketim
3. Ana ve ikinci parçalama kapasitesi
4. En sert materyalleri parçalayabilme
5. Küp şeklinde nihai ürün
6. Az gürültü ve toz kirliliği
7. Performans, bakım ve kurulum kolaylığı.


KULLANIM ALANLARI


Bu makine metalik ve metalik olmayan maden, yanmaz materyal, boksit, elmas tozu, cam,
endüstriyel ham maddeler, mimari materyaller, suni kumda dâhil olmak üzere mineral ürünlerin toz
işlemi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle en sert materyallerin işlemesinde diğer makinelere
oranla çok daha avantajlıdır. Günümüzde çekiç kırıcı ve çubuk kırıcının yerini almış ve kum yapım
alanının temel ekipmanı haline gelmiştir.


Diğer Kullanım Alanları
• Dere malzemesinde kullanılan doğal taşların kırılmasında,
• Değirmende işlenecek malzemelerin boyutlarını ufaltarak daha ufak boyutlu malzeme oranı
maksimum orana getirerek çimento malzemesinin kırılma işlemi,
• Kalker, bazalt ve dolomit ocaklarda kübik malzeme istenmesi durumunda,
• Beton, asfalt üretiminde kullanılmak üzere kum, mıcır ve çakıl üretiminde,
• Yol asfalt yapımında kullanılan ince taneli ürünleri de içeren malzemelerin üretiminde,
• Sıvı çeliğe karbon oranını yükseltmek için püskürtme yöntemi ile ilave edilen kok kömürün
boyutlarını küçültmek için kullanılır.
Teknik Özellikler
• Kırma performansını arttıran elmas amalar,
• Kırma titreşimini gövdeye iletimini engelleyen titreşim takozu,
• Kırıcı duvarlarının aşınmasını engellemek amaçlı kullanılan manganlı çelik malzeme,
• Elektrik motorlu hidrolik ünite(kayış giydirme ve üst gövde için kullanılır.)
• Bakım platformu
• İnventör ile hız kontrolü
• Otomasyon kontrol panosu(kırıcı besleme kontrolü)
• Tahrik sisteminde 3 adet SKF rulman
• Uzun ömürlü rotor,
• Yüksek kırma kapasitesi ve verimi,
• Rotor bakım ve değişim kolaylığı,
• Otojen kırma mekanizması (malzemeyi malzeme ile kırma) sayesinde düşük yedek parça maliyeti
• Motor bakımı kontrollü otomatik besleme.
• Yüksek boyut küçültme oranı,
• Besleme akım kontrolü

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page