top of page

Kuru Elektromanyetik Filtre

İndüklenen Roll Manyetik Separator (IMRS), özellikle seramik ve cam endüstrilerinde kullanılan metalik olmayan kuru mineralleri zenginleştirmek için kanıtlanmış bir teknolojidir. IMRS, küçük paramanyetik parçacıkları -2 mm ila 45 mikron arasında parçacık boyutuna sahip malzemelerden sürekli olarak ayırmak için elektromanyetik olarak oluşturulmuş yüksek yoğunluklu manyetik alanlar kullanır. IMRS, İndüklenen roll üzerinde üretilen pik manyetik alan 2,2 Tesla'dır (22,000 Gauss).

 

IMRS, roll manyetik separatörlere kıyasla birçok avantaj sunar. Proses sırasında, bunker veya titreşimli besleyiciden dökülen materyal indüklenmiş manyetik roll üzerine beslenir. Zayıf manyetik materyal güçlü manyetik alanın etkisiyle roll tarafından çekilir ve rulo yüzeyinde tutulur. Manyetik olmayan malzemenin yörüngesi engelsizdir ve ayrılmış malzemeden uzağa boşalır. Yakalanan manyetik malzeme, genellikle bir fırça yardımıyla daha düşük manyetik yoğunluğa sahip bir noktada rollden ayrılır. Temiz bir ayırma sağlamak için iki ürün akışı arasına bir ayırıcı yerleştirilmiştir.

 

İndüklenmiş Manyetik Rulo Ayırıcı, metalik olmayan mineraller, seramikler ve cam endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Optimum verim elde etmek için mineral tipine, yoğunluğa ve partikül boyutu dağılımına bakılarak laboratuvar analizlerine göre kapasite belirlenir.

 

Aksa Magnet olarak önerimiz ; permanent magnet separatörlerden sonra prosese eklenerek kullanılması ürün kalitesini belirgin şekilde yukarı çeker. Özellikle kuvars, feldspat, nefelinli siyanit gibi seramik ve cam sektörünün endüstriyel minerallerinde çok etkilidir. Firmamızda endüstriyel kapasitede ( 2 ton saat ) makinamız denenmek üzere her zaman kullanıma hazırdır.

Teknik Dökümanlar
bottom of page