top of page

Kurutma Fırınları

ÜRÜN TANIMI :
Endüstride “Döner Fırın” olarak da kullanılmaktadır. Döner fırın, içerisinde bulunan malzemeleri, daimi
bir proses içerisinde yüksek sıcaklıklara çıkarmak (kalsinasyon) için kullanılan bir ekipmandır.
Çimento, kireç, refrakter malzeme, pelet demir cevheri ve bir çok endüstriyel maddelerin
proseslerinde kullanılır.


ÇALIŞMA PRENSİBİ
Proses hammaddesi silindirin üst ucuna beslenir. Fırın döndükçe, malzeme kademeli olarak alt uca
doğru hareket eder ve belirli bir miktarda karıştırma ve karıştırma işlemine tabi tutulabilir.

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page