top of page
  • Özgür Aksoy

AKSA FLUID BED SEPARATOR

AKSA FLUID-BED SEPARATÖR, malzemeyi sınıflandırmak ve ayırmak için temel fizik prensiplerinden yararlanarak akışkan yatak, ultrasonikasyon ve elektromanyetizma teknolojisini kullanır.

Günümüzde mineral fiyatlarının artmasıyla beraber manyetik ekipman fiyatlarının yükselişe geçmesi birçok sektörde manyetik/nonmanyetik zenginleştirme ve sınıflandırma yapabilen hibrid ekipman yatırımı yapmaya itmiştir. Yüksek teknolojiyle beraber gelişen bu çeşit separatörler birçok endüstride tercih sebebi olmuştur.

Gelişmiş kontrol yazılımıyla beraber kullanılan AKSA FLUID-BED, materyallerdeki yoğunluk farkları ve manyetik gerçirgenlik özellikleri sayesinden etkin bir ön zenginleştirme imkanı sunmaktadır.

AKSA FLUID-BED SEPARATÖR (AFB), materyalin üç farklı ürüne separasyonunu sağlayan yeni bir teknolojidir. Ultrasonikasyon, elektromanyetizma ve gravitasyonun temel prensipleriyle birlikte akışkan yatak teknolojisinin benzersiz bir kombinasyonuna sahip bir hidrolik sınıflandırıcıdır.

Sisteme beslenecek malzeme farklı bir tanktan sistemin içinde süspanse edilmektedir. Su ile birlikte malzeme AFB’nin üst gövdesinde bulunan siklon vasıtasıyla sistemin aşağısına doğru belirlenmiş ivme ile akar ve sistemin altına kadar inen malzeme yukarı doğru bir su basıncıyla karşılaşır. Yukarı doğru verilen suyun hızı, daha hafif partiküllerin akışkan hale gelmesini sağlayacak şekildedir ve ağır partiküller aşağı doğru çökerken hafif partiküller yukarı doğru taşınır. Sistem aynı zamanda ultrasonikasyon ile hafif malzemenin aşağıya kaçması ve topaklanmasını önler. Manyetik geçirgenliği yüksek olan malzeme ise manyetik alan şiddeti ayarlanabilir elektromanyetik kuvvet ile tekrar aşağıya doğru çekilir.

Proses içerisinden etkin bir separasyonun ve sınıflandırmanın sağlanması için optimum parametreleri bulmak ve ağır partikülleri makinenin altından çıkarmak için su akış basıncı ayarlanır. Hafif partiküller yukarı çıkarak ilk bölmeden taşar ve başka bir bölmeye akar. Bu bölmede de yine bir yukarı su akışıyla karşılaştığı için aynı işlem tekrarlanır. Ağır partiküller (daha ince) ikinci bölmenin dibindeki valflerden akarken, hafif malzeme üçüncü bölmeye taşınır. İkinci bölmedeki su basıncı, birinci separasyon bölümündekinden daha düşüktür. Bu sayede en hafif malzeme akışkan özellik kazanır. İkinci bölmede malzemenin dibe çökme hızı su basıncından daha büyük olduğu için orta kısım çökmeye devam eder. En hafif malzeme taşarak üçüncü bölmede toplanır. Son olarak malzemenin makinenin altından dışarı akmasına izin vermek için periyodik olarak açılan bir valf sistemi devreye girer. AFB; demir cevheri, kömür, endüstriyel mineraller, kromit ve cüruf işleme endüstrisinde sınıflandırma ve partikülleri yoğunluk farklılıklarına göre ayırmak için kullanılabilir. Ünite, 100t/s ila 800t/s kadar kapasiteye sahiptir.

AVANTAJLARI :
Yatırım maliyetini düşürür.
Gravitasyon, manyetik geçirgenlik ve ultrasonikasyon tekniklerinin kullanılarak üç farklı sınıflandırma.
Birçok prosesi tek bir bir ekipmanda toplayarak akım şemasını basitleştirir. * Dokuz Metre çapına kadar prosese göre ekipman özelleştirebilir.
Bakım maliyeti düşüktür.
Düşük enerji tüketimi.
KULLANIM ALANLARI :
Maden ve Mineral İşleme Tesisleri
Geri Dönüşüm Tesisleri
Agrega, Cüruf ve Tufal İşleme Tesisler
Kömür İşleme Tesisleribottom of page