top of page

Hidrosiklonlar

 • ÜRÜN TANIMI
  Hidrosiklonun kullanım amacı; tane boyutunda sınıflandırmayı sağlamaktır.

 • ÇALIŞMA PRENSİBİ
  Sulu karışım, basınç altında, giriş ağızdan siklona beslenir. Besleme öğesi hazneye girdikçe, siklonun içindeki sulu karışım dönmeye başlar ve santifüj kuvvetine neden olarak partiküllerin dış duvara doğru hareketini hızlandırır. Partiküller, silindirik bölümden spiral bir düzende aşağıya ve konik bölümün içine doğru yönelirler. Bu noktada daha küçük partiküller ortaya doğru ilerler ve spiral hareketlerle üst malzeme çıkışının (Vortex Finder) çinden yukarı ve dışarıya doğru hareket ederek taşma borusundan tahliye olur. Daha büyük kütleli partiküller, konik bölümün duvarları boyunca aşağı yönlü spiral hareketini korur ve musluktan aşamalı olarak dışarı atılır.

 • Hidrosiklonun Yapısal Özelliği:
  a. Hidrosiklon iç kaplama malzemesi, alumina seramik
  kullanılmaktadır.
  b. Makul akış yolu, pürüzsüz iç yüzeyi ve olasılıkla daha az
  sızdırma noktası vb daha iyi sınıflandırma verimliliği, basit
  kurulum ve kolay bakıma olanak sağlar.
  c. Üst malzeme çıkışı ve musluğun kolay değiştirilebilir
  olması yerinde bakım için büyük bir avantajdır

Teknik Döküman / Çizimler
bottom of page